Vraag naar ouderenhuisvesting en zorgvastgoed neemt toe

Oude vrouw kijkt op telefoon

Nederland vergrijst en daardoor is er sprake van een landelijk tekort aan geschikte woningen voor senioren. Volgens de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) zal dit probleem de komende jaren alleen nog maar toenemen. Door het gebrek aan geschikte woningen zitten veel ouderen momenteel klem in grote woningen die niet toekomstbestendig zijn.

Tekort aan geschikte seniorenwoningen

Cijfers van de Rijksoverheid bevestigen dat er een zeer groot en snel groeiend tekort is aan geschikte woningen voor 65-plussers. Dit zorgt voor het niet doorstromen van de woningmarkt en in 2040 zal het aantal 75-plussers zelfs in aantal verdubbeld zijn ten opzichte van nu.

Het aandeel ouderen dat in (zorg)instellingen woont is de afgelopen decennia gedaald omdat ouderen vaker zelfredzaam zijn. De Rijksoverheid versterkt de ontwikkeling om zelfstandig wonen te ondersteunen. Door dit beleid helpt de Rijksoverheid om in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden, met een goede kwaliteit van leven.

Nu ouderen een steeds groter deel van de Nederlandse samenleving vormen, zal het onderwerp ouderenhuisvesting in de toekomst steeds belangrijker worden. Volgens Cees van Boven bestuursvoorzitter bij Woonzorg Nederland, zijn er snel meer geschikte seniorenwoningen nodig om noodgedwongen verhuizingen te voorkomen.

Onveilige situaties en vereenzaming

Volgens de Monitor Ouderenhuisvesting groeit het aantal senioren dat last ondervindt bij alledaagse handelingen in huis hard. Op dit moment zijn er ruim 600.00 55-plus huishoudens die moeite hebben met bijvoorbeeld zitten, opstaan en de trap op- en aflopen. Vergeleken met 15 jaar geleden zijn dat 150.000 huishoudens meer, een stijging van 25%. Omdat niet elke woning dan nog geschikt is om in te wonen , kijkt een deel van de mensen tegen een gedwongen verhuizing aan. Maar dan moeten er wel goede alternatieven zijn.

Wanneer ouderen langer thuis wonnen terwijl ze van last ondervinden van alledaagse handelingen, liggen er onveilige situaties en vereenzaming op de loer. De behoefte van ouderen om een verhuizing te overwegen neemt toe. Steeds meer ouderen kiezen proactief voor een andere woning. Gemak en het sociale aspect zijn dan belangrijke drijfveren. Voor al deze mensen geldt hetzelfde: er is lang niet genoeg aanbod.

Blijven bouwen

Momenteel zijn er zon 80.000 seniorenwoningen te weinig. Als er niet wordt ingegrepen, zal dit binnen tien jaar oplopen tot zo’n 240.000. Dat meldt VastgoedJournal. Woonzorg Nederland is bereid om de komende jaren een flink aantal woningen te bouwen, in geclusterde zelfstandige woonvormen voor sociale en middenhuur, waar veel behoefte aan is. Echter voor deze project zijn er geschikte en betaalbare locaties nodig, waar het momenteel nog aan ontbreekt.

Zorgvastgoed

Naast geschikte seniorenwoningen is er ook een toenemende vraag naar zorgvastgoed. Denk hierbij aan woningen voor particuliere woonzorg, intramurale zorgwoningen en eerste- of anderhalvelijns gezondheidscentra. Om genoeg woningen te bouwen, moet er voldoende geld beschikbaar zijn. Zorgvastgoed kan daarom een interessante tak zijn om in te beleggen. Zo stelt de internationale vastgoedorganisatie CBRE (2020) dat zorgvastgoed een van de snelst groeiende sectoren was de afgelopen jaren. Vorig jaar werd er in Nederland namelijk voor het eerst meer dan één miljard euro in belegd.

Door de drukte van de coronapandemie stond de zorgsector de afgelopen maanden onder enorme druk. Veel zorginstellingen kwamen niet toe aan de reguliere bedrijfsvoering, waardoor beslissingen over zorgvastgoed werden uitgesteld. CBRE benadrukt dat de sterke fundamenten van de sector overeind blijven staan. Nederland vergrijst, de behoefte aan goede zorghuisvesting groeit en het tekort aan locaties blijft stijgen. De vraag naar zorgvastgoed blijft hierdoor nog altijd groot.

Volgens Rabobank zijn de vooruitzichten van zorgvastgoed zelfs uitstekend. Door de vergrijzing zal het aantal 65-plussers toenemen van 3,2 miljoen mensen naar 4,7 miljoen mensen in 2040. Dat is een absolute toename van 1,5 miljoen senioren. Volgens de Rabobank zijn deze ouderen vaker vitaal, vermogend en hebben ze een goed pensioen. Ook zijn ze veel veeleisender dan eerdere generaties. Hierdoor zal de vraag naar hoogwaardig (woon)zorgvastgoed de komende jaren enkel toenemen.

Voor meer informatie:
ttps://www.annexum.nl/nieuws/zorg/

Bronvermelding:
E | Rabobank | Rijksoverheid | VastgoedJournaal

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.

Klik hier voor informatie over het woonproject 't Vogels Hofje

X